Sağlık Turizmi Komite Başkanı Dr.Cengiz Gül ‘ ün komite açılış konuşması: Hepinizin bildiği ve gruptaki birçok arkadaşım ile;  ülkede yaklaşık 20 yıldan beri “sağlık turizmi” telaffuz ediyor ve değişik platformlarda; sağlık turizminin  yapılanması, daha verimli olması, desteklenmesi, standartlara bürünmesi, görece iyi ile kötünün ayrılması, ülke pazar payının arttırılması için hem sahada hem de akademik ortamlarda çaba gösteriyoruz. Sahada ve tarihsel gelişiminde edindiğimiz tecrübeleri bugüne kadar bize sunulan platformlarda(DEIK, USHAŞ, TOBB, TUSİAD vs) katkı sağladık. OHSAD olarak da geçtiğimiz yıllarda daha dar kapsamlı bir Sağlık Turizmi Komitesi olarak  bu platformlarda temsil ve fayda sağladık. Ancak, inisiyatifin ve üretenin OHSAD bünyesinde olgunlaşmasını da hep istedik. Bu komite OHSAD Enstitü bünyesinde bu maksatla kurulmuştur. Bundan sonraki süreçte siz sektörün değerli katılımcıları ile ortak akıl üretme için bir araya geldik.

Üyelerimize, davetimizi kabul ettikleri için teşekkür ederiz.

OHSAD Yönetim Kurulu Üyesi /OHSAD Sağlık Turizmi Komite Başkanı Dr.Cengiz Gül