OHSAD Enstitü Başkanın Mesajı

MSc. DR. ÖMER GÜZEL

OHSAD ENSTİTÜ BAŞKANI

Türkiye’de 
-Sağlık Hizmet Sunumu
-Sağlık Finansmanı
-Sağlık Yönetimi
-Sağlık Eğitimi
Kalite ve Akreditasyon
konularında kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu, yol gösterici, bilimsel ve uygulamaya dayalı bilgilerin OHSAD Enstitüde;
-Dernek Üyesi sağlık kuruluşlarının yönetici ve çalışanları,
-Kamu, Üniversite, Meslek Kuruluşları ve Sektör Uzmanları,
ile işbirlikleri içerisinde kurulan komiteler tarafından, bilim temelli araştırma raporları üretilmesini sağlamak amacıyla yola çıkmış bulunuyoruz.
Raporlar OHSAD Yönetim Kurulunun onayından sonra sektörün, kamunun ve kamuoyunun yararına sunulmak üzere yayınlanacaktır.
09.04.2018 tarihinde OHSAD Enstitü kuruldu, Enstitü Çalışma Yöntem ve İlkeleri belirlendi.

Bu vizyondan hareketle; OHSAD Enstitü, kurulduğu günden bu yana alanında uzman medikal ve diğer konu uzmanı akademisyenleri, sektör profesyonellerini, hastane yöneticilerini, sektör paydaşlarını bir araya getirerek, sektör sorunlarının çözümü ve sektörün gelişimi için ortak paydada buluşturmaktadır.
Hemşirelikte Yönetim Komitesi, Hasta Hizmetleri Komitesi, Sağlık Turizmi Komitesi ilk faaliyete geçen ve çalışmalarına devam etmekte olan komitelerimiz olmuştur.

Günümüzde Türkiye sağlık sektörünün ihtiyaçlarını, sorunlarını irdeleyen ve çözümler öneren OHSAD ENSTİTÜ sizlerin de değerli katkı ve katılımlarınızı bekliyor.