Özel hastanelerin üt düzey insan kaynakları yöneticileri sektörün en çok çözüm bekleyen, çalışma saatleri, devlet atamaları, eğitimler ve ATT, AME teknisyenleri, paramedikler konusunu gündemlerine aldı.