OHSAD Başkanı Mesajı

DR. REŞAT BAHAT

OHSAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği ülkemizde özel sağlık sektörünün en güçlü sesi olarak hizmet sunmak misyonu ile çalışmalarını sürdürmektedir. Ana hedefimiz etkili, verimli ve kaliteli sağlık hizmet sunumu sağlayarak, hem ülkenin kıt sağlık kaynaklarını en iyi şekilde kullanılmasını sağlamak, hem de sağlık sektörünün geliştirilmesi yoluyla toplumun erişebildiği sağlık hizmet düzeyinin arttırılmasına yardımcı olmaktır. Hedefe varmanın yolu, üyelerimizin verdiği güçle ülkemizde sağlık sektöründe yaşanan değişimlerin doğru bir zeminde oluşturulmasını sağlamaktan geçmektedir. Bunu başarabilmenin yollarından biri de sürekli gelişen ve büyüyen sektörümüzde çalışanların gelişmeleri takip etmesi ve daha fazla kalifiye eleman yetişmesi için eğitimler düzenlenmesidir. Derneğimizce bu amaçla OHSAD Akademi faaliyete geçirilmiştir. Sektörde üyelerimizin, çözüm ortaklarımızın, sektör çalışanlarının sorunlarına ortak akıl ile çözümler bulmak temel amaçlarımızın başında gelmektedir. Komitelerimizde yapılan proje çalışmalarının sonuç raporları OHSAD Yönetim Kurulu onayı sonrası sektör ve kamuoyu ile paylaşılmaktadır. Bu kapsamda sürekli gelişen Derneğimiz, araştırma çalışmalarının yürütüleceği OHSAD Enstitü’ yü 9 Nisan 2018 tarihinde faaliyete geçirdi. Kendi alanında sektör gönüllülerinden oluşan komiteler kuruldu ve faaliyete geçirildi. İhtiyaç duyulan konularda yeni komiteler oluşturulması, eğitim ve ARGE faaliyetleri yürütülmesi hedeflenmektedir.