Değerli Sektör Yöneticileri,

OHSAD bünyesinde kurduğumuz “OHSAD Enstitü”nün ilk komitesi olan “Hemşirelik Yönetim Komitesi” sektörden gönüllü olarak seçilen direktörler, müdürler ve akademisyenlerden oluşturuldu. Komite, 04.07.2019 tarihinde kendi çalışma usul ve esaslarını belirleyerek faaliyete başladı.

Ana hedefi: Etkili, verimli ve kaliteli sağlık hizmet sunumu ile hem ülkenin kıt sağlık kaynaklarının en iyi şekilde kullanılmasını, hem de sağlık sektörünün geliştirilmesi yoluyla, toplumun sağlık düzeyinin arttırılmasını sağlamak. OHSAD çatısı altında faaliyet yürüten Hemşirelik Yönetim Komitesi’nin amacı;

• Türkiye’deki özel hastane hemşireleri arasında dayanışmayı ve birliği sağlamak
• Sağlık hizmetlerinin kalitesini artırarak sektörün gelişimine katkıda bulunmak
• Hemşirelik mesleğinin gelişim, değişim ve ortak dilini oluşturmak
• Hemşirelik standartlarının sağlanmasına rehberlik etmek
• Hemşirelikle ilgili sağlık politikalarında özel hastaneler adına görüş/katkı sağlamak
• Kurulmuş olan ulusal/uluslararası fon ve kuruluşlarla işbirliği yaparak mesleğin gelişimine ve toplumun sağlığına katkıda bulunmak
• Teknolojik gelişmeleri takip ederek hemşirelikte bilişim modellerinin tanınırlığını sağlamak, yapay zeka gibi işimizi kolaylaştıracak grupların içinde yer almak
• Hemşirelikte inovasyonu teşvik etmek
• Hemşirelikte uygulama, liderlik, eğitim ve araştırmada örnek modeller oluşturarak rehberlik etmektir.

Bu çalışmanın hedefe yönelik olarak daha da yaygın şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla ülkemizde faaliyet gösteren özel sağlık sunucularında görev yapan hemşirelerin katılımını önemli görmekteyiz.

Bu kapsamda bu çalışma içerisinde yer almak, görüş ve katkı sağlamak, haberdar olmak isteyen hemşirelerin iletişim bilgilerini bizimle paylaşması önem arz etmektedir.

Mesleğin gelişimine el vereceğinizi temenni ediyoruz.

[mailchimpsf_form]

İletişim:
Tel: (212) 247 07 00
e-posta: [email protected], [email protected]