OHSAD Akademi tarafından 28 Ocak 2019 tarihinde “Özel Sağlık Kuruluşlarında Hemşirelik Hizmetleri Yönetimi Eğitimi” gerçekleştirilecektir.

Doç. Dr. Emine Türkmen ve Güler Tosunoğlu tarafından verilecek bu eğitimde;

  • Günümüzde gelişen ve değişen sağlık hizmetlerindeki yapı ile HEMŞİRELİK HİZMETLERİ YÖNETİMİ’ nin yapı, süreç ve sonuç odaklı olarak, nasıl yönetilmesi gerektiği,
  • Hasta bakım kalitesi ile hasta memnuniyet çıktılarının en iyi verilmesi için stratejik plana, uygun bütçenin nasıl yönetileceği,
  • Bu konulara ilişkin bilgi deneyim ve uygulama metotları,

aktarılarak yöneticilerin veya hemşire yöneticisi adaylarının becerilerinin artırılması ve mesleki gelişime katkı sağlanması hedeflemiştir.

Eğitimle ilgili detaylı bilgi ve kayıt için http://www.ohsadakademi.org/course/ozel-saglik-kuruluslarinda-hemsirelik-yonetimi-egitimi/ linkinden bilgi alabilirsiniz.